Důvěřují nám a podporují nás:

Program Koalice pro Olomoucký kraj řeší skutečné potřeby našeho kraje, neobsahuje populistické a nereálné sliby. Podpora tradičních rodinných hodnot, rozvoje regionu a podnikání zdejších lidí dává smysl.

doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
vysokoškolský pedagog

 

Skutečnost, že se lidovci a zelení dokázali v Olomouckém kraji  domluvit  na spolupráci v krajských volbách je pro mě zárukou, že to sepětí podobně jako před čtyřmi lety úspěšně funguje. Koalice pro Olomoucký kraj společně se starosty má můj hlas.

PhDr. Karel Goš
ředitel gymnázia Hejčín, Olomouc

Podporuji Koalici pro Olomoucký kraj a jejich program. Líbí se mi, že neslibují nesplnitelné, mají realistický program a jejich názory jsou dlouhodobě srozumitelné a čitelné. Podpora rodiny, tradičních hodnot, regionálních produktů nebo malých a středních podniků jsou témata blízká i mě.

Mgr. Tomáš Spurný
místostarosta města Šumperk

Ivo Slavotínek a vůbec celá koalice, kterou dnes vede v krajských volbách se velmi intenzivně zasazuje o agendu kultury a památkové péče a je mi to neobyčejně sympatické, považuji to za správné a proto jej i ostatní jeho kolegy velmi intenzivně podporuji v jejich kandidatuře.

prof. PhDr. Pavel Zatloukal
emeritní ředitel Muzea umění Olomouc

Nejdůležitější v politice jsou především lidé. Nemám rád populismus, takže se dívám na to, jak se dlouhodobě chovají, co mají za sebou, co slíbili a co splnili. A kandidáti Koalice pro Olomoucký kraj moji důvěru mají.

Mgr. Bc. Zdeněk Brož
senátor za Šumpersko a Jesenicko

 

V nastávajících krajských volbách budu volit Koalici pro Olomoucký kraj. Mnoho kandidátů znám osobně a jsou pro mě zárukou, že náš kraj povedou
odpovědně a ku prospěchu nás všech.

Robert Vahala
spolumajitel VÁHALA a spol. s r.o.

Tradiční lidová kultura je jedním z pilířů naší národní identity. Již od mládí se věnuji folklóru, lidové kultuře, tradicím našeho venkova a ochotnickému divadlo. Podporuji Koalici pro Olomoucký kraj, protože ji tvoří lidé, které znám a vím, že mají k těmto hodnotám silný osobní vztah a také věřím, že pro ně budou pracovat.

Jiří Vrba
divadelník ochotník, folklórista

Nikdy v životě jsem nebyl členem žádné politické strany, ale jsem nesmírně rád, že alespoň po roce 1990 mám volnost výběru politických subjektů ve volbách. Dívám se na to, jakým způsobem vlastně působily ty subjekty v minulých obdobích a dívám se, co nabízejí do budoucna. Podle toho se rozhoduji. Musím říct, že od roku 1990 jsem vždycky došel k tomu, že nejblíže té mé představě politické strany byli lidovci a zelení. Proč? Cítím, že jejich program a jejich činnost není hnána nějakými ideologickými principy, ale spíše tím, co bych nazval škálou hodnot. V letošních krajských volbách volím Koalici pro Olomoucký kraj společně se starosty.

prof. PhDr. Josef Jařab, CSc., dr.h.c.
emeritní rektor UP Olomouc

Poslední fotogalerie:

Kontaktní kampaň Olomouc

Pivovar Litovel

Tisková konference k zahájení krajské volební kampaně

Zora Olomouc